Competentiegericht onderwijs, is een onderwijs- en leerbenadering die zich richt op de verwerving van vaardigheden en kennis door leerlingen, in plaats van op de hoeveelheid tijd die zij in de klas doorbrengen. Het doel van competentiegericht onderwijs is ervoor te zorgen dat leerlingen hun begrip en vaardigheid in een bepaald onderwerp of vaardigheid kunnen aantonen, in plaats van simpelweg een bepaald cijfer te halen of te slagen voor een gestandaardiseerde test.

Een van de belangrijkste kenmerken van competentiegericht onderwijs is het gebruik van frequente, formatieve beoordelingen om de vooruitgang van de leerlingen te volgen en hen tijdig feedback te geven. Deze beoordelingen, die vaak competentiegerichte of formatieve beoordelingen worden genoemd, zijn ontworpen om het vermogen van leerlingen om hun kennis en vaardigheden toe te passen in reële situaties te evalueren, in plaats van hun vermogen om informatie uit het hoofd te leren en op te nemen.

De rol van toetsen in competentiegericht onderwijs is om leerlingen, leraren en ouders nauwkeurige en zinvolle informatie te geven over de vooruitgang en vaardigheid van de leerlingen. Deze toetsen kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder projectmatige toetsen, prestatietaken, portfolio’s en gestandaardiseerde toetsen.

Een van de belangrijkste voordelen van competentiegericht onderwijs is dat leerlingen in hun eigen tempo kunnen werken, zodat ze zich kunnen concentreren op gebieden waar ze meer ondersteuning nodig hebben, terwijl ze ook vooruit kunnen in gebieden waarin ze uitblinken. Deze aanpak moedigt leerlingen ook aan hun eigen leerproces in handen te nemen, zodat ze hun eigen doelen kunnen stellen en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen vooruitgang.

In het algemeen is competentiegericht onderwijs een leerlinggerichte aanpak die de nadruk legt op het verwerven van specifieke vaardigheden en kennis, in plaats van op het voltooien van een bepaald aantal lesuren of het behalen van een bepaald cijfer. Door regelmatig formatieve beoordelingen te gebruiken om de vorderingen van de leerlingen te volgen, kan deze aanpak leerlingen, leraren en ouders waardevolle informatie geven over de vaardigheden van de leerlingen, en ervoor zorgen dat de leerlingen goed voorbereid zijn om te slagen op de universiteit en in hun loopbaan.